KISSY
06-09-2018 07:00 pm
TUYỂN DỤNG: Quản Lý, NV bán hàng, Giám Sát (Xem Camera) TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa

Nếu nàng hổng rành phối đồ, thì từ giờ không cần lo nữaaaaaaa, post tổng hợp những set đồ Hot Hòn Họt tại KISSY có rồi nèeeee
❤️ Chụp màn hình e báo giá
❤️ Bật HD và xem trọn màu ở phần cmt nàng nhé

Đo độ tương thích giữa hai người!