NABI SHOP QUY NHƠN
04-01-2018 08:00 am
❤️ Len miss màu trơn về đủ 5 màu nha các chế ơi. Vẫn giá cũ siêu iu ạ các chế đến nhanh kẻo hết nha
❤️ Địa chỉ: 06 Lý Thái Tổ
❤️ Hotline: 0906552809
#lenmiss #aolentron #nabishopquynhon

Đo độ tương thích giữa hai người!