Riley Shop
26-03-2018 05:55 pm
ĐƠN GIẢN NHƯNG ...... CHẤT
TG trả hàng : 3-4 ngày có sớm hơn shop sẽ liên lạc ah
- Gửi đặt hàng tại : www.m.me/rileyskin
Giá sản phẩm : 90k
-(Có các dòng 5-X) Hàng đã đặt xin không huỷ giúp em ah
Khách lưu ý giúp shop khi đặt hàng:
- Nội dung - Màu chữ - dòng iPhone - SĐT
VD:( Rileyshop - Màu đen - iPhone 6 - 0906343430) gửi qa inbox shop
- Tên và địa chỉ giao hàng ( nếu ship)
- Chữ nào viết hoa viết thường khách vui lòng ghi rõ vì lên file sẽ lên y chang nội dung khách gửi qua

Đo độ tương thích giữa hai người!