Chuchu Food - MAT
02-07-2018 06:25 pm
Có ai thèm sữa chua ko nè? Ngày mai Th có lại rồi nhen

55k/ chục

Có 2 vị :
Vị thường
Vị chanh dây

=>=>=> 0907 849 619

Đo độ tương thích giữa hai người!