Chuchu Food - MAT
28-07-2018 10:51 pm
TIN VUI CHO AI ĐANG MONG CHỜ NÈ
BA TH VỪA BÁO THỨ 2 SẼ CÓ KỊP BÁNH LUN NHA. ĐẶT GẠCH CẠCH CẠCH KẺO HẾT NÈ CẢ NHÀ ƠI

☎️0907 849 619

Đo độ tương thích giữa hai người!