Chuchu Food - MAT
11-09-2018 09:16 am
Sữa chua vừa có lun nhen. Món gây nghiện của nhà nhà. Mỗi ngày ăn 2b sữa chua để có hệ tiêu hoá tốt và làn da đẹp nè.

Sữa chua 55k/ chục

Có 2 vị : thường - chanh dây

Bảo quản ngăn mát hoặc ngăn đông

Hotline 0907 849 619

Đo độ tương thích giữa hai người!