Chuchu Food - MAT
17-09-2018 05:58 pm
Ngày mai có ai có hẹn với em này ko ta? Nếu có hãy inbox ngay đến Chuchu Food để đặt hàng nha. Cảnh báo trc là ai ăn thử 1 lần cũng đều ghiền hết á.

Hotline : 0907 849 619

Để ngăn mát đc 3-4 ngày

Đo độ tương thích giữa hai người!