Chuchu Food - MAT
28-07-2018 07:23 pm
⚡️⚡️⚡️LÀM MƯA LÀM GIÓ SUỐT MẤY TUẦN QUA CHÍNH LÀ EM ĐÓ EM ƠI. THỨ 2 NÀY TH CÓ ĐC 20 Ổ NỮA NHEN AI ĐANG THÈM ĐẶT GẠCH CHO TH LIỀN NÈ.
BÁNH BÒ NHÀ TH LÀM VỊ KO QUÁ NGỌT BÁNH THƠM THƠM BÉO BÉO ĂN KO NGÁN NÓI CHUNG LÀ DỄ HẾT Ổ LẮM À NGHEN

☎️0907 849 619

Đo độ tương thích giữa hai người!