Tatu Shop
22-05-2020 11:37 pm

Hạnh phúc quá nhiều vì em nó về sll lại ôm đc giá giảm 20% cực tốt luôn đây ah
Dáng đeo lên chỉ có thể là quá ưng lun
❗️ ̀ ̂́ ̛́ ́ ̉ ℎ̂̉ ̂ 200 ( ́ ̣ ̛́ ℎ̀ ) ...
25 ̣ ̂̀ ( ̂̀ ̂́ ̉ ̃ ̀) ̂̀ ̛ Đ̣ . ̀ ̂́ . ❤️
See More


Đo độ tương thích giữa hai người!