Giày Vinh xinh
03-03-2018 10:25 am
G810: xuồng hoa tròn 350k
size: 35 36 37 38 39 40
Màu: đen, nâu
Cao: 5cm

Đo độ tương thích giữa hai người!