Giày Vinh xinh
05-03-2018 08:48 pm
G807:xuồng hở mũi đá 350k
size 3 5 36 37 38 39 40
cao: 3cm
màu đen, vàng

Đo độ tương thích giữa hai người!