Giày Vinh xinh
18-10-2017 07:50 pm
G705: giày xuồng nơ 320k
SiZe: 34 35 36 37 38 39 40
Màu: đen, trắng sữa
Cao: 5-6 cm
Chất liệu: da PU

Đo độ tương thích giữa hai người!