Tatu Shop
20-05-2020 10:37 am

Đúng 1c
Đẹp hoàn hảo fullbox lun ạ
❗️ ̀ ̂́ ̛́ ́ ̉ ℎ̂̉ ̂ 200 ( ́ ̣ ̛́ ℎ̀ )
25 ̣ ̂̀ ( ̂̀ ̂́ ̉ ̃ ̀) ̂̀ ̛ Đ̣ . ̀ ̂́ . ❤️.


Đo độ tương thích giữa hai người!