HAKI HAKI
25-03-2020 01:37 am

#Cupcake
Set bánh khách yêu cầu chuyển từ trang trí bằng fondant đang kem sữa tươi. Nhìn cũng vẫn đẹp, không khác gì nhiều so với fondant ha cả nhà
Haki Haki - Not just a cake ^^
Hotine: 0989 495 089


Đo độ tương thích giữa hai người!