CELEB STORE
10-09-2018 08:15 am
Chúng tớ là thun basic ,và lần trở lại này lợi hại hơn !
vì không còn là những chiếc thun trơn , nay đươc cắt rã với kỹ thuật may thẳng tắp.

Đấy là bọn tớ, bạn có sẵn sàng khoác tớ lên chưa ?
__
Sản phẩm đã lên kệ tại CELEB STORE, bạn đã thử qua chất liệu và form cắt tại CELEB thì đây là sản phẩm không nên bỏ lỡ nha !

Đo độ tương thích giữa hai người!