Chuchu Food - MAT
13-07-2018 10:03 am
Chuẩn bị cá và mực cho khách đem đi nước ngoài nè. Lần nào về là “chị” cũng mua mỗi loại 5-10kg để dành ăn từ từ hết á. Cái món này ko ăn thôi chứ đã ăn là phải ăn hoài ko nghỉ đc lun

⚡️HOTLINE : 0907 849 619

Đo độ tương thích giữa hai người!