SHOP GIÀY MINH THƯ
12-07-2018 02:35 pm
Chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về một đôi giày đến vậy? Chế có muốn thử cảm giác giống em ko ah

MT5042 - 2 trong 1 vừa Buppe hở mũi vừa sandal hở mũi

Giảm giá đặc biệt 105k nhanh tay chế oi

Đo độ tương thích giữa hai người!