Storehanghieu160.com
10-12-2017 07:15 pm
Cả năm ad mới tuyển đc 1 đợt hàng về nguyên bộ để phục vụ ae mẫu cực hot của Za-gà: jacket & jogger
Chất nỉ bông rất êm, mặc quanh năm
Slg cực ít, date 2017... nhưng giá cực kì mềm

Đo độ tương thích giữa hai người!